Teboil-tankgas för eldning och olika processer

Teboil är en viktig gasolsamarbetspartner för industrin och vi har lång erfarenhet av leverans av skräddarsydda gasollösningar för olika industribranscher för uppvärmning och processer. Teboils helhetstjänst innefattar aggregatlösningar och gasolsystem, som är skräddarsydda som nycklarna i handen -funktion. Teboil sköter myndighets- och säkerhetsbestämmelser, planering, kalkyler och ritningar, grundläggnings- och myndighetslov samt aggregat och utrustning, installation, underhåll och periodiska kontroller av dem. Vi ordnar också för våra kunder den utbildning som gasolanvändningen och gasolsystemen förutsätter.

I Teboils service ingår också alla gasolaggregat och tillbehör. Teboil representerar viktiga inhemska och internationella aggregatleverantörer. Teboil levererar åt industrin såväl enstaka aggregat och tillbehör som helhetslösningar. Teboil erbjuder också installations- och servicetjänst i anslutning till aggregat och system. När Teboil svarar för installation och service, svarar det också i fortsättningen för systemets reguljära kontroller, funktion och säkerhet.  

Gasolaggregat:
  • fasta och flyttbara tankar med tillhörande utrustning
  • förångare
  • rörledningar, tryckregulatorer
  • brännare, pumpar
  • pannor
  • byggtorkare
  • strålvärmare