Teboil Bensiner

Tillsatserna i de svavelfria Teboil Bensinerna håller bilens bränslesystem och motor rena och bränsleförbrukningen och avgasutsläppen så låga som möjligt.

Med Teboil Bensiner uppnår man god körbarhet och de fungerar tillförlitligt året runt i Finlands varierande bruksförhållanden.

Från början av år 2011 steg etanolhalten i den i Finland mest använda 95-oktaniga bensinen till högst 10 volymprocent. 95 E10 -bensinen lämpar sig för ca 72 procent av de bensindrivna bilarna. Dessutom saluförs det i Finland bensin med oktantalet 98 E5, som innehåller högst 5 procent etanol och lämpar sig för alla personbilar.   

Teboil 95 E10

Teboil Bensin 95 E10 är en svavelfri, syrerik bensin för största delen av det bensindrivna bilbeståndet. Man kan kontrollera här om 95 E 10 -bensinen lämpar sig för ett fordon. Produkten innehåller tillsatsämnen, som håller bränslesystemet och motorn rena samt förhindrar korrosion.

Teboil 95 E10 uppfyller kvalitetskraven på motorbensin enligt produktstandarden SFS-EN 228:2012.

>> Produktdata

>> Säkerhetsdatablad

Teboil 98 E5

Teboil Bensin 98 E5 är en svavelfri, syrerik högoktanbensin som lämpar sig för alla bensindrivna motorfordon. Produkten innehåller tillsatsämnen, som håller bränslesystemet och motorn rena samt förhindrar korrosion.

Teboil Bensin 98 E5 uppfyller kvalitetskraven på motorbensin enligt produktstandarden SFS-EN 228:2012.

>> Produktdata

>> Säkerhetsdatablad

Teboil Småmotorbensin 2T och 4T

Teboil Småmotorbensin förbränns nästan fullständigt, varför det uppstår mindre sot i förbränningskammaren och avgaserna är renare. På så sätt hålls också motorn renare. Teboil Småmotorbensin är alkylatbensin och innehåller varken bensen eller aromater. Den bevarar sina egenskaper längre och lämpar sig som sådan väl som förvaringsbensin. Småmotorbensinen svarar mot 98 oktans bensin.

Teboil Småmotorbensin 2T och 4T säljs på Teboil-servicestationerna i 5 liters kanistrar.

Småmotorbensinen 2T

Avsedd för att användas i arbetsmaskiner och transportmedel som är försedda med tvåtaktsmotor. Innehåller 2 % helsyntetisk, biologiskt nedbrytbar tvåtaktsolja.

>> Säkerhetsdatablad

Småmotorbensinen 4T

Avsedd för att användas i arbetsmaskiner och transportmedel som är försedda med fyrtaktsmotor.

>> Säkerhetsdatablad