Teboil Kylarvätskor

Teboil Kylarvätska ger kylsystemet ett utomordentligt skydd mot frysning, frätning och korrosion.

Teboil Glycold XLC Kylarvätska

Teboil Glycold XLC är en nitrit-, fosfat-, silikat-, amin- och boratfri etylenglykolbaserad Longlife-kylarvätska. Den är avsedd för året runt-bruk för kylsystemen i både lätta och tunga fordon och arbetsmaskiner.

Tack vare tillsatsämnen av ny typ lämpar sig Glycold XLC utomordentligt för moderna motorer och kylsystem, där det vid sidan av traditionella material används aluminium, koppar, mässing samt plast- och lättmetallegeringar.

Glycold XLC kan blandas med äldre kylarvätskor som innehåller silikater, men för att uppnå det bästa resultatet rekommenderas det inte att man blandar produkten med andra kylarvätskor.

Prestationsförmåga:

Bruksanvisning: Töm och skölj kylsystemet, också värmeaggregatet. Häll först en aning vatten i kylaren, sedan behövlig mängd kylarvätska och fyll systemet med vatten så att du emellanåt låter motorn gå. Rekommenderad fyllnadsblandning är 50 % kylarvätska/50 % vatten, varvid frostbeständigheten är -40 ºC.

>> Säkerhetsdatablad

Teboil Kylarvätska

Teboil Kylarvätska ger kylsystemet ett utomordentligt skydd mot frysning, frätning och corrosion. Produkten överskrider kvalitetskraven enligt British Standard BS 6580:1992.

Lämpar sig också för moderna motorer som innehåller aluminium. Framställd av monoetylenglykol, till vilken det har tillsats tillsatsämnen som hindrar rost, frätning, oxidation och skumbildning.

Bruksanvisning: Töm och skölj kylsystemet, också värmeaggregatet. Häll först en aning vatten i kylaren, sedan behövlig mängd kylarvätska och fyll systemet med vatten så att du emellanåt låter motorn gå. Rekommenderad fyllnadsblandning är 50 % kylarvätska/50 % vatten, varvid frostbeständigheten är -36 ºC.

>> Säkerhetsdatablad