Teboil Diesel

Teboil Diesel är en högkvalitativ, svavelfri dieselolja, vars egenskaper har utvecklats utgående från yrkesbilisternas önskemål för de varierande och krävande finländska förhållandena.

Mångsidiga effekttillsatser

Teboil Diesel innehåller högkvalitativa effekttillsatser, som ger produkten goda kyltålighets- och smörjningsegenskaper. Dessutom innebär effekttillsatserna besparingar i bränsleförbrukningen genom att hålla motorn ren, minska skumbildningen vid tankning och göra motorn mer lättstartad. De hindrar också att insprutningspumpen och andra viktiga delar slits i förtid.

Fördel för miljön

Svavelfri Teboil Diesel tillsammans med ren förbränning av bränslet minskar belastningen på miljön. Tack vare det höga cetantalet bildas det ansenligt mindre rök när motorn startas än när man använder normal diesel. 

Också sommarkvaliteten tål kyla väl

Teboil Diesel har utomordentliga köldtålighetsegenskaper. Också sommarkvalitetens typiska grumlings- och filtrerbarhetsvärden är av toppklass, så att man får fler förmånliga driftmånader per år. En längre användningstid innebär kostnadsbesparingar.

>> Produktdata - sommarkvalitet

>> Produktdata - mellankvalitet

>> Produktdata - vinterkvalitet

>> Säkerhetsdatablad