Teboil Green+ Förnybar Diesel

Teboil Green+ är dieselbränsle producerat av till 100% förnybara råvaror och den lämpar sig för alla dieselmotorer. Teboil Green+ är tillverkad av kommunalt och industriellt processavfall och minskar koldioxidutsläppen med upp till 90%, jämfört med konventionell diesel.

Teboil Green+ förnybara diesel säljs till Teboils D-kortkunder på fyra Teboil D-automater:

  • Helsingfor Byholmen (Kyläsaari)
  • Vanda Avia
  • Vanda Håkansböle (Hakunila)
  • Salo Suomusjärvi Kivihovi

Teboil Green+ förnybara diesel uppfyller EN 15940 bränslestandarden. Teboil Green+ är svavel- och syrefri och innehåller inga aromatiska sammansättningar. Ett högt cetantal ger en effektiv och ren förbränning och bra kallstart, samt minskar närliggande utsläpp.

Teboil Green+ produktdata sommarkvalitet >>
Teboil Green+ produktdata vinterkvalitet >>
Teboil Green+ säkerhetsdatablad >>