Teboil Eldningsolja för hushåll

Teboil levererar eldningsoljan till hushållen tillförlitligt i alla förhållanden. Teboil Kotilämpöpalvelu (Hemvärmetjänst) är en för hushållen skräddarsydd mångsidig och trygg helhetstjänst.

Teboils lätta brännoljor Motor/Eldning och Motor/Eldning Activ alstrar jämn värme, tack vare vilken inneluften i hemmet är såväl hälsosam som angenäm. Produkternas värmevärden är höga, så det frigörs mer energi av varje oljeliter för såväl uppvärmning som produktion av varmt tappvatten. Teboils lätta brännoljor brinner också rent, vilket minskar värmeanläggningens servicebehov. Sotningsbranschens Centralförbund och dess medlemssotare rekommenderar också Teboils lätta brännolja. Vårt heltäckande lager- och distributionsnät garanterar pålitliga oljeleveranser överallt i Finland. 

Kotilämpöpalvelu 

Teboils Kotilämpöpalvelu är en för hushållen skräddarsydd mångsidig och trygg helhetstjänst, som du kan utnyttja genom att ansluta dig som stamkund i Teboil. Som stamkund kan du om du så önskar spjälka upp din betalning på till och med fem månatliga betalningsrater. Till ditt förfogande står också nödtjänst då oljan tar slut samt naturligtvis Teboils alla andra stamkundsförmåner. Dina beställningar av eldningsolja samlar kalenderårsvis KotilämpöBonus enligt följande:

Inköpsmängd (liter per år) Bonus
 2000 - 2499 10 €
 2500 - 2999 15 €
mer än 3000 20 €


Den samlade bonusen gottgörs automatiskt i fakturan för den första beställningen följande kalenderår.

Avgiftsfri beställningstjänst

Beställ genom att ringa det avgiftsfria beställningsnumret 0800 183 20 (vardagar kl. 7-18), eller gör din beställning på webben.