Teboil Fartygsbränslen

Fartygsbrännoljor eller fartygsbunker är en viktig del av Teboils utbud av tung och lätt brännolja. Vi levererar alla de olika kvaliteter som behövs i alla hamnar i Finland.

Våra huvudprodukter är

  • Lätt brännolja MGO (Marine Gas Oil), vars svavelhalt är under 0,1 %, vilket underskrider de av EU fastställda svavelgränserna.
  • Lågsvavlig tung brännolja, vars svavelhalt är under 1,0 %.

Vi kan anpassa produkterna enligt kundens behov, om önskemålet exempelvis är en viss viskositet.

Vi levererar brännoljorna med tankbil behändigt direkt till fartygen från Teboils egna lager.