Teboil Fartygsbränslen

Fartygsbrännoljor eller fartygsbunker är en viktig del av Teboils utbud av tung och lätt brännolja. Vi levererar alla de olika kvaliteter som behövs i hamnar i Finland.

Våra huvudprodukter är

  • MGO DMA, vars svavelhalt är under 0,1 %, vilket underskrider de av EU fastställda svavelgränserna.
  • RMD 80 0,1, vars svavelhalt är under 0,1 %, vilket underskrider de av EU fastställda svavelgränserna.

Vi levererar brännoljorna med tankbil behändigt direkt till fartygen från Teboils egna lager.

>> Produktdata MGO DMA

>> Produktdata RMD 80 0,1

>> Säkerhetsdatablad MGO DMA

>> Säkerhetsdatablad RMD 80 0,1