För hushåll

Teboil Gasol lämpar sig utmärkt för hushålls- och fritidsbehov.

Gasol på flaska lämpar sig tack vare den snabba värmealstringen och rena förbränningen för de mest varierande användningsområden: för grillning, som värme- och energikälla i husbilar och -vagnar, båtar samt fritidsbostäder, för matlagning på gasspis samt många andra användningsändamål.

Teboil Gasol finns att få i stål- och kompositflaskor på Teboil-servicestationerna och hos våra övriga återförsäljare runtom i Finland.

Gasolflaskor för hushållsbruk

För hem, grillning och fritid lämpar sig de med tryckventiler (PV) försedda 2 kg, 5 kg och 11 kg stålflaskorna samt de lätta 5 kg och 10 kg kompositflaskorna.

Obs! Utbyte av 6 kg kompositflaskor kommer att upphöra under år 2017 på grund av brist på reservdelar och andra nödvändiga tillbehör som behövs för att fullfölja den lagstadgade kontrollpraxisen av tryckbehållare. Vi kommer att fortsätta att ta emot 6 kg kompositflaskor till slutet av 2019 på Teboils-servicestationer. I samband med returen ger vi 30 € rabatt på en 5 kg stål- eller kompositflaska.

För husbilen och -vagnen samt båten är det rätta valet 11 kg stålflaskan med gängad ventil (KV).

Gasolflaskans storlek anges enligt den gasmängd som ryms i den. Sålda flaskor inlöses inte, utan de fungerar som s.k. utbytesflaskor, vilket innebär att man kan byta ut en tom gasflaska mot en full gasflaska av samma storlek och typ.

Du får mer information och noggrannare bruksanvisningar för gasol från Oljebranschens Centralförbund och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).