Information om gasol

Teboil Nestekaasu -gasolen är av toppklass i fråga om renhet och effektvärde.

Gasol består av antingen propan eller butan eller en blandning av dem. Teboil Nestekaasu -gasolen är av toppklass i fråga om renhet och effektvärde, och jämnheten i dess kvalitet övervakas med regelbundna tester.

Till de största konsumenterna av gasol hör metall-, plast- och livsmedelsindustrin. Exempelvis bageri- och saftindustrin utnyttjar gasolens renhet och använder den direkt i produktionen. Gasol är också en viktig kompanjon inom byggnads- och pappersindustrin samt i värmecentraler av olika storlek.

Teboil Nestekaasu -gasolen är propan

Teboil Nestekaasu -gasolen tillverkas i huvudsak av högklassigt gaskondensat, inte som en biprodukt av oljeraffinering. Därför är gasolens propanhalt så pass hög som 98 % (garantivärde 95 %). Gasolen är luktsatt propan C3H8 med låg olefinhalt.

Pålitligt bränsle

Propan förångas och brinner pålitligt i alla förhållanden, också vid låga temperaturer. Dess kokpunkt är -42 °C och smältpunkt -188 °C. När temperaturen är under -42 °C, är aggregationstillståndet flytande.

Luktsatt gas

Gasolen är som ren luktfri, smaklös och färglös. Teboil tillsätter doftämne (etylmerkaptan eller tetrahydrotiofen), som gör gasen säkrare att använda.

Hög energibesparing

Gasolens energiinnehåll är högre än något annat bränsles. Det effektiva (undre) värmevärdet är 46,4 MJ/kg.

Brinner rent

Teboil Nestekaasu -gasolen är en miljövänlig energikälla. När den brinner uppstår det inte utsläpp av fasta ämnen, sot eller tungmetaller. Dess svavelhalt är 0,01 g/kg. Svaveldioxidutsläppen vid förbränning är 0,001 g/KWh.

Rökgaser

Vid förbränningen uppstår det huvudsakligen koldioxid och vatten. Fuktiga rökgaser med luftkoefficienten 1,0: koldioxid 11,6 volym-%, syre 0,0 volym-%, kväve 72,9 volym-% och vatten 15,5 volym-%.