Hydrauloljor

Teboil är en föregångare inom produktutveckling och tillverkning av smörjmedel för tunga fordon. Vår hydraulolja är konstruerad för krävande finländska förhållanden och tunga laster. Teboils hydrauloljor tillverkas i Fredrikshamn. Bekanta dig också med Teboil Heavy Duty-sidan för professionella med tunga fordon.

TEBOIL HYDRAULIC 46 MAX-S

En zinkfri specialhydraulolja i toppklass för synnerligen tungt bruk. Tack vare det höga viskositetsindexet och en utmärkt skjuvstabilitet har oljan exceptionellt goda kalla och varma egenskaper. Skyddar systemen effektivt mot slitage samt förbättrar maskinernas effektivitet och bränsleekonomi. Typiska tillämpningar är hydraulsystem i rullande materiel som körs i krävande förhållanden, såsom skogs- och schaktmaskiner.

Prestanda: DIN 51524 part 3 (HVLP); SS 15 54 34 AAV 46; Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S; Cincinnati Machine P-70; Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
46 Max-S 46 46 9,7 208 -39 185

 

TEBOIL HYDRAULIC OIL 32S, 46S, 68S

Hydrauloljor av hög kvalitet för ett mycket brett brukstemperaturområde. Typiska tillämpningsobjekt är till exempel tungt belastade arbetsmaskiner och andra hydraulsystem som kräver att oljan har mycket hög prestanda.

Prestanda: ISO VG 32, 46, 68; SS 15 54 34 AAV; DIN 51524 part 3 (HVLP); Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S; Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2; Cincinnati Machine P-68 (32S), P-69 (68S), P-70 (46S)

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt°C Flampunkt  °C
32S 32 32 7,2 200 -54 220
46S 46 46 9,2 188 -48 220
68S 68 68 11,1 160 -48 230

 

TEBOIL HYDRAULIC LIFT 32, 46

Högkvalitativa oljor för hydrauliksystem i rullande materiel som arbetar över ett brett brukstemperaturområde. Oljan skyddar effektivt systemet från slitage och korrosion.

Prestanda: DIN 51524 part 3 (HVLP); Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
Lift 32 32 32 6,0 147 -42 190
Lift 46 46 46 7,8 141 -42 200

 

TEBOIL HYDRAULIC OIL 15, 22, 100

Oljorna i Hydraulic Oil-serien lämpar sig för hydrauliksystem som arbetar över ett brett brukstemperaturområde och skyddar dem effektivt mot slitage och korrosion.

Prestanda: DIN 51524 part 3 (HVLP); Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt  °C
15 15 15 3,7 141 -54 175
22 22 22 4,7 141 -54 175
100 100 100 14,1 145 -36 200

 

TEBOIL HYDRAULIC OIL SCANDIC 32

En specialhydraulikolja som fungerar bäst i högtryckshydrauliksystem i hård köld och kraftigt varierande temperaturförhållanden. Oljan är tillverkad av specialraffinerade basoljor och effektiva additiv som skyddar hydraulsystemen mot slitage och korrosion. Dessutom minskar den behovet av uppvärmningsbruk i arktiska kalla förhållanden. Typiska tillämpningar inkluderar olika kransystem, timmerlastare och liftar, samt hydrauliska påbyggnader.

Prestanda: ISO 11158 HV; Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S; Cincinnati Machine P-68

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt°C Flampunkt °C
Scandic 32 32 34 10,1 305 -60 >135

 

TEBOIL HYDRAULIC OIL NORDIC 

En högkvalitativ specialhydraulikolja för tungt bruk i krävande förhållanden. Oljan har ett högt viskositetsindex som behåller sina fluiditetsegenskaper även i extremt hårt bruk. Därmed höjer den hydraulsystemens effekt och produktivitet, samtidigt som den minskar bränsleförbrukningen. Typiska användningsområden är schakt- och skogsmaskiner som arbetar under tuffa nordiska klimatförhållanden.

Prestanda: ISO 11158 HV; Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S; Cincinnati Machine P-68

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
Nordic 32 32 7,6 220 -42 185

 

TEBOIL HYDRAULIC ARCTIC OIL (15), OIL POLAR (22)

Specialhydraulikoljor konstruerade för hydraulsystem som arbetar under kraftigt växlande klimatförhållanden. Dessa oljor har ett mycket högt viskositetsindex och utmärkta köldegenskaper. Lämpar sig utmärkt för bl.a. bakgavellyft på lastbilar, däckhydraulik på fartyg och andra system som används periodiskt, men som måste starta utan uppvärmning även i hård köld.

Prestanda: Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S;  ISO 11158 HV

  ISO VG Viskositei @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt  °C
Arctic 15 15 5,5 375 -60 110
Polar 22 22 7,5 375 -60 110

 

TEBOIL HYDRAULIC SHV 36

En helsyntetisk zinkfri hydraulolja för hårt belastade hydraulsystem med ett synnerligen brett brukstemperaturområde. Typiska användningsobjekt är bl.a. schakt- och skogsmaskiner, hydrauliken på lastbilar, hamnutrustning och fartygens däckhydraulik.

Prestanda: DIN 51524 part 3 (HVLP); SS 15 54 34 AV; Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt  °C
SHV 36 32 36 7,7 175 -48 230

 

TEBOIL HYDRAULIC OIL 5W, 10W

Specialhydrauloljor för utrustning som kräver användning av olja av motoroljetyp i hydraulsystemet. Typiska tillämpningar är till exempel Caterpillars hydraulsystem. Oljans zinkhalt är över 1000 ppm

SAE Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt  °C
5W 33 6,7 160 -52 230
10W 43 6,8 115 -39 235

 

TEBOIL HYDRAULIC ECO 15, 32, 46

Biologiskt nedbrytbara hydrauloljor som är tillverkade av syntetiska estrar. Utomordentliga fluiditetsegenskaper vid låga temperaturer möjliggör en riskfri start även vid hård köld. Ett högt viskositetsindex och synnerligen god skjuvstabilitet säkerställer en säker smörjning också vid höga brukstemperaturer. De är avsedda för krävande högtryckssystem särskilt på grundvatten-, strand- och parkområden.
Den biologiska nedbrytbarheten är över 70 procent (OECD 301B).

Prestanda: SS 155434 AAV Environmentally acceptable; ISO 15380 L-HEES

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
15 15 15 3,9 165 -48 200
32 32 33 7,2 185 -54 200
46 46 43 8,6 185 -54 200