Gejdoljor

Teboil Slide 32, 68, 150, 220

Oljorna i serien är planerade för smörjning av gejdrar i verktygsmaskiner. De lämpar sig också som hydraulolja i synnerhet i sådana maskiner, där hydrauloljan också smörjer gejdrar. Oljorna har ”anti slip-stick” -egenskaper, som möjliggör en jämn matningsrörelse. Tack vare den får arbetsstycket en jämn ytkvalitet i tung slipning och bearbetning också vid långsamma matningshastigheter.

ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
32 32 5,4 100 -12 200
68 68 8,7 105 -12 210
150 150 14,5 95 -12 220
220 220 19,0 95 -12 240