Hydrauloljor

Hydrauloljor för fordon

Teboil Hydraulic 46 Max-S

En på zinkfri tillsatsämnesteknologi baserad specialhydraulolja för hydraulsystem som arbetar i synnerligen krävande och varierande förhållanden. Tack vare det höga viskositetsindexet har oljan förstklassiga pumpningsegenskaper vid låga temperaturer och värmeegenskaper. Dessutom är oljans skjuvstabilitet tack vare en viskositetsindexförbättrare av ny typ exceptionellt god i extremt hårt och påfrestande bruk. Komponenterna i hydraulsystemet får maximalt skydd mot slitage i alla förhållanden, vilket förlänger oljans och komponenternas livslängd. Den i alla förhållanden optimala viskositeten förbättrar dessutom arbetsmaskinernas bränsleekonomi.

Prestanda: DIN 51524 part 3 (HVLP); SS 15 54 34 AV; Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S; Cincinnati Machine P-70; Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
46 Max-S 46 46 9,7 208 -39 185

 

Teboil Hydraulic Oil 32S, 46S, 68S

Oljorna i Teboil Hydraulic Oil S -serien är planerade för hydraulsystem som arbetar i kraftigt varierande temperaturförhållanden, som startas i kalla förhållanden eller som har höga drifttemperaturer i hydrauliken. Oljan har effektiva tillsatsämnen mot slitage, oxidation och korrosion. Goda luft- och vattenavskiljningsegenskaper säkerställer störningsfri drift i alla förhållanden.

Prestanda: ISO VG 32, 46, 68; SS 15 54 34 AV; DIN 51524 part 3 (HVLP); Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S; Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2; Cincinnati Machine P-68 (32S), P-69 (68S), P-70 (46S)

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
32S 32 32 7,1 192 -51 175
46S 46 46 9,2 188 -48 178
68S 68 68 11,1 154 -48 188

 

Teboil Hydraulic Lift 32, 46

Oljorna i Teboil Hydraulic Lift -serien är planerade som hydrauloljor i skogs- och entreprenadmaskiner samt andra mobila maskiner som drivs utomhus vid varierande temperaturer. Tack vare de högklassiga basoljorna och noggrant övervägda tillsatsämnena lämpar sig Hydraulic Lift -oljorna för året runt-bruk.

Prestanda: DIN 51524 part 3 (HVLP); Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
Lift 32 32 32 6,0 147 -42 185
Lift 46 46 46 7,8 141 -42 195

 

Teboil Hydraulic Oil, 15, 22, 100

Oljorna i Teboil Hydraulic Oil -serien är i huvudsak avsedda för hydraulsystemen i skogs- och entreprenadmaskiner samt andra mobila maskiner som drivs utomhus.

Prestanda: DIN 51524 part 3 (HVLP); Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
15 15 15 3,7 141 -54 175
22 22 22 4,7 141 -54 175
100 100 100 14,1 145 -36 200

 

Teboil Hydraulic Oil Scandic 32

Specialhydraulikolja för högtryck hydrauliksystem, som är bäst i hård köld och i starkt varierande temperaturer. Oljan är tillverkad av special raffinerad basoljor och effektiva additiver som skyddar hydrauliksystemer mot slitage och korrosion. Den minskar värmningsbruk behovet i arktiska kölden. Typiska användningar är i olika kransystemer, skogskranar, kranar för personlyft och hydrauliska påbyggnader.

Prestanda: ISO 11158 HV; Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S; Cincinnati Machine P-68

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
Scandic  32 34 10,1 305 -60 >135

Hydraulic Oil Nordic

Högklassisk specialhydraulikolja för tungt bruk i krävande förhållanden. Oljan har hög viskositetindex som behåller sin flytnings egenskap även i hård användning. Därefter förbättrar oljan hydrauliksystemets effekt och förminskar bränsleförbrukningen. Typiska användningar är i anläggning- och skogmaskiner, som arbetar i stränga nordiska förhållanden

Prestanda: DIN 51524 part 3 (HVLP); Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S;ISO 20763

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
Nordic 32 32 7,6 220 -42 >135

Teboil Hydraulic Arctic Oil (15), Oil Polar (22), Deck Oil (32)

Specialhydrauloljor planerade för hydraulsystem som arbetar i kraftigt varierande klimatförhållanden. Dessa oljor har ett synnerligen högt viskositetsindex och utmärkta köldegenskaper. Lämpar sig utomordentligt bl.a. för baklämslyftar på lastbilar, däckshydraulik på fartyg och andra system, där användningen är periodisk, men där man skall kunna starta systemen också vid sträng köld utan uppvärmningskörning.

Prestanda: Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
Arctic 15 15 5,5 375 -60 110
Polar 22 22 7,5 375 -60 110
Deck 32 36 8,9 245 -54 170

 

Teboil Hydraulic SHV 36

Helsyntetisk zinkfri hydraulolja för hårt belastade hydraulsystem med ett synnerligen brett drifttemperaturområde. Typiska användningsobjekt är bl.a. schakt- och skogsmaskiner, hydrauliken på lastbilar, hamnutrustning och däckshydraulik på fartyg.

Prestanda: DIN 51542 part 3 (HVLP); SS 15 54 34 AV; Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
SHV 36 32 36 7,7 175 -48 230

 

Teboil Hydraulic Oil 5W, 10W

Den helsyntetiska Hydraulic Oil 5W och den mineraloljebaserade10W är specialoljor för hydraulsystem i entreprenadmaskiner och hamnutrustning, för vilka bruk av motorolja rekommenderas. Hydraulic Oil 5W har synnerligen goda köldegenskaper, varför den lämpar sig utmärkt för hårt året runt-bruk.

SAE Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
5W 32 6,2 150 -54 180
10W 41 6,5 110 -39 210

 

Teboil Hydraulic Eco 15, 32, 46

Teboil Hydraulic Eco -oljorna är biologiskt nedbrytbara hydrauloljor, som är tillverkade av syntetiska estrar. Utomordentliga fluiditetsegenskaper vid låga temperaturer möjliggör riskfri start också vid sträng köld. Ett högt viskositetsindex och synnerligen god skjuvstabilitet säkerställer säker smörjning också vid höga drifttemperaturer. De är avsedda i synnerhet för krävande högtryckssystem som drivs på grundvattens-, strand- och parkområden. Den biologiska nedbrytbarheten är över 70 % (OECD 301 B).

  ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
15 15 15 4,0 170 -60 200
32 32 32 7,3 185 -54 200
46 46 46 9,2 205 -54 200