Transmissions- och kedjefetter

Teboil Gear Grease XHP

Ett specialfett med en effektiv tillsats av EP-additiv för smörjning av hårt belastade friliggande kugghjul och kedjor med ett brett drifttemperaturområde. Kortvariga temperaturpikar kan vara till och med 240 °C. Användningsobjekt är bl.a. svängkranslager, kedjor, stålvajrar och olika slags glidytor i arbetsmaskiner. Gear Grease XHP lämpar sig utmärkt också för smörjning av glid- och rullager som fungerar i heta och/eller svåra förhållanden.

Förtjockningsmedel NLGI Droppunkt °C Basoljans viskositet @ 40 °C Brukstemperaturområde °C
Kalcium/litiumkomplex 0,5 > 260 800 -30...140

 

Teboil Gear Grease XHP Spray

Ett sprayfett som är avsett för smörjning av olika slags glidytor, kedjor och stålvajrar. Utmärkt vidhäftningsförmåga och goda smörjegenskaper säkerställer en effektiv och hållbar smörjning.

Teboil Gear Grease MDS

Ett på oorganiskt förtjockningsmedel baserat fett för friliggande kugghjul, stålvajrar och kedjor. Det innehåller smörjmedel som effektivt hindrar fastskärning, såsom exempelvis grafit. Typiska smörjningsobjekt är synnerligen hårt belastade anordningar som rör sig långsamt och/eller är utsatta för vibration. Bl.a. hydrauliska hammare kräver smörjmedel av denna typ.

Förtjockningsmedel NLGI Droppunkt °C Basoljans viskositet @ 40 °C (mm2/s)  Brukstemperaturområde °C
Bentonit 0,5 Ei ole 2100 -10...150