Teboil Tung brännolja

Teboil levererar lågsvavliga (under 1,0 %) oljekvaliteter. Egen import och ett riksomfattande lagernätverk garanterar säkra leveranser överallt i Finland, i alla förhållanden.

Man har litat på Teboils sakkunskap och erfarenhet alltsedan 1960-talet. Till våra kunder har redan i decennier hört bland annat ledande finländska skogsindustriföretag, kraftverk och fartyg.

Stabil kvalitet från västerländska raffinaderier

Teboil Tung brännolja kommer i huvudsak från västerländska raffinaderier, som raffinerar lågsvavliga och högklassiga råoljor. Långfristiga leveransavtal och Teboils egen kvalitetskontroll garanterar jämn kvalitet på den tunga brännoljan. Varje inköpsparti kontrolleras på ett ackrediterat laboratorium. En effektiv förbränningskatalysator som tillsatts produkterna säkerställer att förbränningen är mer fullständig och på så sätt belastar miljön mindre och sparar förbränningsutrustningen. Teboil Tunga brännoljor är utvecklade för de krävande finländska förhållandena.  

Produktkvaliteter:

  • Teboil HFO 100 LS är en lågsvavlig tung brännolja med viskositeten 100 cSt/50°. Den är aningen tunnare än övriga tunga brännoljekvaliteter. Därför lämpar den sig bäst för små pannor för tung brännolja. Typiska användare av produkten är bl.a. trädgårdar.
  • Teboil HFO 180 LS är en lågsvavlig tung brännolja. Den lämpar sig för medelstora och stora anläggningar för tung brännolja. Produkten innehåller en effektiv förbränningskatalysator, tack vare vilken partikel- ochkväveoxidutsläppen är låga.
  • Teboil HFO 420 LS är en lågsvavlig tung brännolja för stora och medelstora oljepannor. Produkten innehåller en effektiv förbränningskatalysator, tack vare vilken partikel- ochkväveoxidutsläppen är låga.

>> Produktdata - HFO 100 LS

>> Produktdata - HFO 180 LS

>> Produktdata - HFO 420 LS