Båtstationer

Välkommen till vår brygga! På Teboils båtstationer får du bränsle och mycket annat nyttigt till din båt. Ring och försäkra dig om stationens öppettid.

ORT NYSTAD, Suukari VASA, Palosaari     
Telefonnummer 02 841 7231 06 317 8984
Bensin  X  X
Diesel  X  X
Motorbränsle för myndigheter och professionellt bruk  X  
Flytgas  X  X
Teboil kortautomat  X  X
Motorns underhåll    
Dricksvatten  X  X
Cafeteria    
Affär/kiosk  X  X
Septiktank tömning  X  
Dusch    
Toalett  X