Biltvätt

Att tvätta och hålla bilen ren är en väsentlig del av bilens underhåll och angenäm bilism. Det går snabbt och enkelt och tryggt att tvätta bilen på en Teboil-servicestation.

Teboil har introducerat en ny tjänst också för yrkesbilister. I Teboil Avias (Pilvägen 11, Vanda) långtradartvätt Teboil Rekkapesu blir bilar av alla storlekar och former rena. Dessutom finns det på servicestationen effektiva varmvattenstvättaggregat för de ställen som ska tvättas för hand. Förutom möjligheten att tvätta sina bilar kan chaufförerna också tvätta sig i Teboil Avias duschutrymmen.

I Teboil Tvätt används bara tvättmedelskombinationer, som möjliggör avskiljning och vederbörlig behandling av slam som kan klassificeras som riskavfall.