Stationstyper

Till Teboil-stationsnätet hör 114 servicestationer och 214 automatstationer, av vilka 63 är Teboil Express -automatstationer. Dessutom betjänas yrkestrafiken av 217 D-automater.

Teboil Avia

På Teboil-servicestationerna hittar man produkter och tjänster för såväl bilar som människor. Beroende på affärsplatsen ingår i stationens tjänster förutom bränslen en kaférestaurang, butik, biltvätt och -service, ett omfattande urval biltillbehör och Teboil Smörjmedel samt ren Teboil Gasol.

Teboil shop&deli -stationerna servar människorna ännu mer mångsidigt än tidigare. På Teboil shop&deli kan du smörja kråset med Kotipizzas, Rolls eller Teboil Grill portioner, sätta dig ner för en paus med ångande kaffe och en färsk fralla eller bulle eller köpa godbitar med dig. Shop&deli är en Teboil-servicestation där man uträttar sina ärenden snabbt och där det är lätt att göra kompletterande inköp i butiken.

På Teboil-automatstationerna tankar du enkelt på vilken tid av dygnet som helst och du får samma stamkundsrabatter på bränsle som på Teboil-servicestationerna.

På Teboil Express -automatstationerna tankar men hela tiden förmånligt bränsle till nettopris. Priserna är på Express-stationerna desamma för alla oberoende av betalningssätt.

Teboil D-automaterna är belägna invid de viktigaste trafiklederna eller i industriområden och det är lätt att köra till dem också med en stor fordonskombination. D-automaterna är öppna dygnet runt året igenom.