Teboil stationerna i navigatorn

Genom att ladda ner geografiska data för Teboils servicestationer och automater hittar du alltid en lämplig Teboil-station längs vägen.  

Nerladdning av filen

Genom länken nedan kan du lagra filen i KML-format. Beroende på webbläsaren antingen öppnar eller lagrar du filen på din egen enhet (dator, telefon).

>> Ladda ner geografiska data för Teboil-stationerna

Lagring av filen i navigatorn eller navigeringsprogrammet

Filen är i KML-format, så man kan som sådan överföra den till antingen en navigator eller en navigeringsprogramvara (t.ex. Google Maps). Produktspecifika anvisningar hittar du i det anvisningsmaterial som följde med enheten/programvaran eller på enhets-/programvaruleverantörens sidor.