Helsinki Kaupintie(2)

D-automat

Adress

Kaupintie 19,  00440 Helsinki

Bränsle

Diesel
Green+ Förnybar Diesel
AdBlue®

Betalningsalternativ

Teboil D-kort (A)
Teboil D-kort (B, C)
Teboil Kortfri tankning (bara D-automat)
DKV-kort