Vantaa Hakunila

D-automat
Adress
Pitkäsentie 23,  01200 Vantaa
Bränsle
Diesel
Green+ Förnybar Diesel
AdBlue®
Betalningsalternativ
Teboil D-kort (A)
Teboil D-kort (B, C)
Teboil Kortfri tankning (bara D-automat)
DKV-kort