Lisäaineistus

Pelkillä perusöljyillä ei saavuteta kaikkia niitä ominaisuuksia, joita nykyaikaiset koneet ja laitteet voiteluöljyiltä vaativat. Tämän vuoksi öljyihin on lisättävä erityisiä lisäaineita, joilla parannetaan korkealaatuisten perusöljyjen ominaisuuksia. On kuitenkin muistettava, että parhaimmatkaan lisäaineet eivät tee heikkolaatuisista perusöljyistä korkealaatuisia voiteluaineita.

Tärkeimmät lisäaineet ovat:

Hapettumisenestolisäaineet: Hapettuminen on ketjureaktio, jossa sekä aiemmat hapettumistulokset että öljyissä olevat epäpuhtaudet kiihdyttävät reaktiota. Hapettumisenestolisäaineet katkaisevat hapettumisreaktion ja estävät metallipintojen katalyyttisen vaikutuksen.

Puhtaana pitävät lisäaineet (detergentit ja dispersantit): Detergenttien tehtävänä on irrottaa likaa ja dispersantit sitovat öljyyn liukenemattomat palamistuotteet, kuten lietteen, noen ja hapetustuotteet öljyyn. Näin likaantuminen ei haittaa moottorin toimintaa ja lika poistuu moottorista öljynvaihdon yhteydestä.

Korroosionestolisäaineet: Muodostavat metallipinnoille ruostumista estävän kalvon.

Kulumisenestolisäaineet: Muodostavat voideltaville pinnoille kemiallisen kalvon, joka estää metalliset kosketukset. Kulumisenestolisäaineet ovat tärkeitä kohteissa, joissa kuormitukset ovat suuria ja nopeudet taas pieniä.

Paineenkesto- eli EP-lisäaineet: Muodostavat voideltavien metallipintojen kanssa kemiallisen kalvon, joka estää tehokkaasti kiinnileikkautumista. EP-lisäaineiden on tarkoitus kasvattaa öljyn kuormankantokykyä. Vaihteistoöljyt ovat tyypillisesti voimakkaasti EP-lisäaineistettuja öljyjä.

Vaahtoamisenestolisäaineet: Estävät öljyn vaahtoamista pienentämällä pintajännitystä, jolloin ilmakuplat särkyvät helposti.

Jähmepisteen alentajalisäaineet: Estävät lämpötilan laskun johdosta syntyviä vahakiteitä yhtymästä toisiinsa, jolloin kiteytynyt vaha ei pääse estämään öljyn liikkumista

VI:n (viskositeetti-indeksi) parantajalisäaineet: Suurimolekyylisiä voiteluöljyyn liukenevia polymeerejä, jotka estävät öljyn ohenemista lämpötilan noustessa. VI:n parantajalisäaineet ovat tärkeitä öljyissä, jotka toimivat voimakkaasti vaihtelevissa lämpötilaolosuhteissa.