Perusöljytyypit

Mineraaliöljyt

Mineraaliöljyt on valmistettu raakaöljystä monivaiheisten jalostusprosessien avulla. Hyvälaatuisilla mineraaliöljyillä on luotettavat ja tasapainoiset ominaisuudet. Sen hyviin ominaisuuksiin luetaan esimerkiksi tiivisteystävällisyys ja hyvä lisäaineiden liuotuskyky. Normaaleissa käyttölämpötiloissa ja olosuhteissa mineraaliöljyjen voiteluominaisuudet ovat hyvät ja riittävät kunhan viskositeetti on valittu oikein. 

Mineraaliöljystä on kuitenkin hankalaa ja jopa mahdotonta valmistaa voiteluainetta, jonka voiteluominaisuudet säilyisivät erinomaisina samaan aikaan sekä kylmissä olosuhteissa että korkeimmissa käyttölämpötiloissa.

Synteettiset öljyt

Synteettisten perusöljyjen avulla saadaan mineraaliöljyjä parempia ominaisuuksia voiteluöljylle. Ne ovat mineraaliöljyjä pidemmälle jalostettuja ja tuloksena syntyy voiteluaine, jonka hiilivety-yhdisteet ovat tasalaatuisempia ja -kokoisempia kuin mineraaliöljyillä. Synteettisyys sinänsä ei kuitenkaan ole laadun tae, vaan hyvän laadun varmistaminen vaatii erittäin tarkkaa komponenttien valintaa ja niiden seossuhteiden optimointia. Synteettisillä öljyillä saavutetaan mm. seuraavia ominaisuuksia:

  • Erinomaiset kylmäominaisuudet kuten käynnistyvyys ja voitelu kylmissä olosuhteissa.
  • Erinomaiset kuumaominaisuudet kuten hapettumiskestävyys, alhainen haihtuvuus ja pieni öljynkulutus

Edullisimpia synteettisiä perusöljyjä ovat hydro- eli vetykrakatut perusöljyt. Nämä perusöljyt on valmistettu raakaöljystä pitkien tislausprosessien avulla ja niissä on normaaleja mineraaliöljyjä tasajakoisempia hiilivety-yhdisteitä, jolloin myös ominaisuudet ovat tasaisemmat. Polyalfaolefiini (PAO) on mm. vaihteisto- ja moottoriöljyissä yleisesti käytetty synteettinen perusöljy. PAO:n valmistus on erittäin pitkä ja monimutkainen prosessi, jonka tuloksena saadaan juuri halutunlaisia hiilivety-yhdisteitä. Synteettisiä estereitä käytetään yleensä lisänä muissa perusöljyissä. Synteettiset esterit ovat erittäin kalliita ja niillä on erityisen hyvät kylmäominaisuudet, joten niillä voidaan parantaa entisestään voiteluöljyn kylmäominaisuuksia.

Biohajoavat öljyt

Biohajoavat öljyt on valmistettu yleensä synteettisistä estereistä tai kasviöljyistä. Synteettisistä estereistä valmistetuilla öljyillä on erittäin hyvät kylmäominaisuudet ja korkea viskositeetti-indeksi. Biohajoavia öljyjä ei suositella sekoitettavaksi normaalien mineraaliöljyjen kanssa. Sekoitettaessa eri valmistajien biohajoavia öljyjä on tiedettävä, minkälaisesta perusöljystä ne on valmistettu. Synteettistä estereistä valmistetut öljyt ovat yleensä keskenään sekoituskelpoisia, mutta kasviöljypohjaisia öljyjä ei suositella sekoitettavaksi keskenään tai synteettisistä estereistä valmistettujen öljyjen kanssa.

Lisätietoja biohajoavista öljyistä antaa tekninen neuvonta 020 4700 916.