[1.10.2021] Asemaverkoston tekninen managerointi / Station network technical management

Teboil hakee asemaverkoston teknisiä managerointipalveluja Länsi-Suomen alueelle.
Vastuualueena ovat kiinteistöjen ja jakeluasemien kunnossapito sekä muut erilliset investointiprojektit.
Keskeisiä työtehtäviä ovat muun muassa kunnossapitotoimintojen yleinen laadunvalvonta, alueen teknisenä yhteyshenkilönä toimiminen sekä kohteiden korjausratkaisujen suunnittelu ja toteutuksen valvonta.

Tarkemmat tiedot: TechDivTenders@teboil.fi viimeistään 1.11.2021.

Kunnossapitotiimin päällikkö
Erja Akola

Station network technical management

Teboil is looking for technical management services for the station network in Western Finland.
The area of responsibilities are the maintenance of Teboil properties and network stations as well as other separate investment projects.
Key work tasks include general quality control of maintenance activities, acting as a technical contact in the area and planning and monitoring the implementation of sites repair solutions.

Detailed information: TechDivTenders@teboil.fi latest on November 1st 2021.

Head of Maintenance Group
Erja Akola