[10.1.2022] Urakoitsija / Contractor

Teboil hakee urakoitsijaa D-automaattiaseman rakentamishankkeeseen Länsi-Suomessa.

Tarkemmat tiedot TechDivTenders@teboil.fi viimeistään 11.2.2022 mennessä.

Rakennuttajapäällikkö 
Joni Göös

Contractor

Teboil is looking for a contractor for a D-automate station construction project in Western Finland.

Detailed information TechDivTenders@teboil.fi latest on February 11th 2022.

Construction Manager 
Joni Göös