[12.4.2021] Jakeluasemien ja varastoalueiden asfaltointikorjaukset / Asphalt repairs at filling stations and deports

Teboil etsii toimittajaa jakeluasemaverkoston ja toimitusvarastoalueiden asfaltointikorjauksiin.

Lisätiedot ja tarjouspyyntömateriaali ovat pyydettäessä saatavissa ilmoittautumalla osoitteeseen

TechDivTenders@teboil.fi viimeistään 12.5.2021.

Kunnossapitotiimin päällikkö
Erja Toivonen

Aspahalt repairs at filling stations and depots

Teboil is looking for a supplier for asphalt repairs at filling stations and depots.

Additional information and tender documents are obtainable by sending a request to address

TechDivTenders@teboil.fi latest by 12 May 2021.

Head of Maintenance group
Erja Toivonen