[14.4.2021] Urakoitsija Haminan terminaaliin / Contractor to Hamina terminal

Teboil etsii urakoitsijaa vallimuurien suunnitteluun, rakentamiseen, sekä sammutuslaitteistoja asennuksineen Haminan terminaalille.

Yhteydenotot 15.5.2021 mennessä.

Lisätietoja:
Kunnossapito- ja HSE-päällikkö
Mikko Usva
mikko.usva@teboil.fi

Contractor to Hamina terminal

Teboil is looking for a contractor to plan and build a pool wall as well as fire extinguishing equipment’s and installations at the Hamina terminal.

Contacts by May 15, 2021.

Detailed information:
Maintenance and HSE-manager
Mikko Usva
mikko.usva@teboil.fi