[14.4.2021] Urakoitsijoita kattosaneerauksiin / Contractors for roof renovations

Teboil hakee urakoitsijoita huoltoasemien vesikattosaneerauksiin Pohjanmaalle, Oulunseudulle ja Pirkanmaalle.

Tarkemmat tiedot TechDivTenders@teboil.fi viimeistään 14.5.2021 mennessä.

Kunnossapitopäällikkö
Jukka Myllykoski
jukka.myllykoski@teboil.fi

Contractors for roof renovations

Teboil is looking for contractors for service stations roof renovations in Pohjanmaa, Oulu region and Pirkanmaa.

Detailed information TechDivTenders@teboil.fi latest on May 14th 2021.

Maintenance Manager
Jukka Myllykoski
jukka.myllykoski@teboil.fi