[17.11.2020] Kilpailutus: Markkinointimateriaalien tuotanto

Oy Teboil Ab kilpailuttaa markkinointimateriaalien tuotannollisen suunnittelun ja toteutuksen olemassa olevan graafisen ohjeen pohjalta, olemassa olevia kuvia hyödyntäen. Sopimus alkaa tammikuussa 2021 ja on voimassa kaksi vuotta.

 

Työ hinnoitellaan kiinteän kuukausifeen mukaan ja se sisältää alla luetellut työt, materiaalin määrä vaihtelee hieman kuukausittain. Valitun kumppanin tulee sitoutua tarjoukseen sopimuskaudella.

 

Kuukausikampanjamateriaalipaketti sisältää

Koko

 

Julisteet 70x100 cm

3

Pumptopper 46x14 cm

1

Pistoolimainos 72 x 128 mm

3

Halsterit A4

12-24

Hintahalsteri 80x150 mm

15-20

Hintahalsteri 80x400 mm

8-12

Staattinen tarra pyöreä 115 mm

10

Asiakaslehti/kampanjatiedote
8 sivua tai 12 sivua

1

Erikseen pyydämme hinnoittelemaan seuraavat materiaalituotannot

Julisteet 70x100 cm

Pumptopper 46x14 cm

Pistoolimainos 72 x 128 mm

Halsterit A4

Hintahalsteri 80x150 mm

Hintahalsteri 80x400 mm

Staattinen tarra pyöreä 115 mm

Banderolli 5000x1500mm

Web-kuva /banneri

Some-kuva

Materiaalien tuotanto sisältää __ korjauskierrosta.

Muu materiaalituotanto tuntihinnalla. Tuotannon suunnitteluhinta ___________ €/h

Pyydämme toimittajaa kuvauksessaan kuvaamaan materiaalituotannon vaiheet, käytettävät työkalut (miten kommentointikierros käytännössä tapahtuu) ja aikataulun.

Tarjouksen viimeinen jättöpäivä on 17.12.2020. Lisätiedot, kyselyt ja lopullinen tarjous Sanna Helsto sanna.helsto@teboil.fi