[24.7.2020] Jakelukaluston tarrojen ja kilpien toimitus sekä niiden varastointi ja asematoimitukset / Fuel equipment stickers and signs - supply, storing and site deliveries

Teboil etsii toimittajaa asemilla ja jakelukalustossa käytettäville tarroille ja kilville, sekä niiden varastoinnille ja 
toimittamiselle yksittäisille kohteille.

Lisätiedot ja tarjouspyyntömateriaali ovat pyydettäessä saatavissa ilmoittautumalla osoitteeseen TechDivTenders@teboil.fi 
viimeistään 25.8.2020.

Hankintapäällikkö
Maija Seppälä

Stickers and signs - supply, storing and site deliveries

Teboil is looking for a supplier for service station and dispensing equipment stickers and signs, including storing and 
deliveries to sites.

Additional information and tender documents are obtainable by sending a request to address TechDivTenders@teboil.fi 
latest by August 25 th 2020.

Purchasing Manager
Maija Seppälä