[24.7.2020] Urakoitsija / Contractor

Teboil hakee urakoitsijoita kahden D-automaattiaseman rakentamishankkeisiin Länsi- ja Itä-Suomessa.

Tarkemmat tiedot TechDivTenders@teboil.fi viimeistään 25.8.2020.

Rakennuttajapäällikkö
Joni Göös
joni.goos@teboil.fi

Contractor

Teboil is looking for contractors for construction projects for two D-automate stations in Western and Eastern Finland.

Detailed information TechDivTenders@teboil.fi latest on August 25 th 2020.

Construction Manager
Joni Göös
joni.goos@teboil.fi