[25.10.2018] Jakeluasemien suunnittelutehtävät / Planning for renewal or rebuilding of forecourts

Teboil hakee suunnittelijoita ( Ark, RAK, LVI,  S ja polttoainejakelu ) huoltamojen ja automaattiasemien mittarikenttien uudisrakennus- ja saneeraushankkeisiin. Suunnittelijoilta edellytetään polttoainejakelusuunnittelun osalta Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla -kurssin hyväksyttyä suorittamista ja muilta osin aikaisempaa kokemusta em. jakeluasemien suunnittelutehtävistä.  

Lisätiedot: Jari Pullinen, jari.pullinen@teboil.fi tai puh. 050 410 2104 viimeistään 24.11.2018.

Jari Pullinen,
Rakennuttajapäällikkö

Planning for renewal or rebuilding of forecourts

Teboil is looking for designers (Arc, structural, LVI, S and forecourt fuel distribution planning) for newbuilding and renovation projects in service stations and automated stations. Planners of forecourt fuel distribution planning have to be certified from course Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla (Environmental quality assurance at fuel stations)  and, in other planning areas is required previous experience with the planning assignments of the renewal or rebuilding of forecourts of automates and service stations.

More information: Jari Pullinen, jari.pullinen@teboil.fi  or tel. 050 410 2104 latest 24 November 2018.

Jari Pullinen,
Construction Manager