[25.3.2021] Urakoitsija / Contractor

Teboil hakee urakoitsijaa D-automaattiaseman saneeraushankkeeseen Itä-Suomessa.

Tarkemmat tiedot TechDivTenders@teboil.fi viimeistään 25.4.2021.

 

Joni Göös

Rakennuttajapäällikkö

 

Contractor 

Teboil is looking for a contractor for D-automate station renovation project in Eastern Finland.

Detailed information TechDivTenders@teboil.fi latest on April 25th 2021.

 

Joni Göös

Construction Manager