[31.7.2020] In-Situ kunnostuksien suunnittelu ja toteutus / 3 kohdetta

Teboil kilpailuttaa kahden huoltoasematontin maaperän in-situ kunnostuksien suunnittelun ja toteutuksen.

Tarkemmat tiedot: TechDivTenders@teboil.fi viimeistään 31.8.2020.

Sari Brusila, Ympäristöpäällikkö

 

Contractor for In-situ remediations / 3 sites

Teboil is looking for contractor to do planning and implementation of three in-situ remediations.

Detailed information: TechDivTenders@teboil.fi latest on August 31th 2020.

Sari Brusila, Environmental manager