[5.1.2021] Urakoitsija / Contractor

Teboil hakee urakoitsijaa asemarakennuksen ulkovuorauksen korjaushankkeeseen Porissa.

Tarjoukset tulee lähettää viimeistää 4.2.2021 osoitteeseen jukka.peltola@teboil.fi.

Lisätiedot:
Kunnossapitopäällikkö
Jukka Peltola
jukka.peltola@teboil.fi

Contractor

Teboil is looking for a contractor for a station building exterior lining repair project in Pori.

Tenders must be sent no later than 4.2.2021 to jukka.peltola@teboil.fi.

More details:
Maintenance manager
Jukka Peltola
jukka.peltola@teboil.fi