[5.3.2020] Urakoitsija öljyterminaaliin / Contractor to oil terminal

Teboil hakee urakoitsijaa Porin öljyterminaaliin putkistourakkaan ja maansiirtotöihin.

Yhteydenotot 5.4.2020 mennessä.

Tarkemmat tiedot:
Kunnossapitopäällikkö
Mikko Usva
mikko.usva@teboil.fi

Contractor to Pori oil terminal

Teboil is looking for a contractor to Pori oil terminal for a pipeline modifications and earthmoving works.

Contacts by 5.4.2020.

Detailed information:
Maintenance Manager
Mikko Usva
mikko.usva@teboil.fi