[6.3.2020] Urakoitsija öljyterminaaliin / Contractor to oil terminal

Teboil hakee urakoitsijaa Vaasan öljyterminaaliin ojan ylittävän siltatason uusintaan.

Yhteydenotot 6.4.2020 mennessä.

Tarkemmat tiedot:
Kunnossapitopäällikkö
Mikko Usva
mikko.usva@teboil.fi

Contractor to Vaasa oil terminal

Teboil is looking for a contractor to Vaasa oil terminal for renewing ditch crossing bridge structure.

Contacts by 6.4.2020.

Detailed information:
Maintenance Manager
Mikko Usva
mikko.usva@teboil.fi