[6.5.2022] Urakoitsija kaivoasennuksiin / Contractor for well installations

Teboil hakee urakoitsijaa asemien polttoaineen erotus- sekä näytteenottokaivojen asennuksiin. Asennuskohteet ovat ympäri Suomea.

Tarkemmat tiedot: TecDivTenders@teboil.fi viimeistään 9.6.2022.

Ympäristöpäällikkö, Joni Göös
Kunnossapitopäällikkö, Jukka Myllykoski

Contractor for well installations

Teboil is looking for a contractor for the installation of stations fuel separation and sampling wells. The installation sites are all over Finland.

Detailed information: TecDivTenders@teboil.fi latest on June 9th 2022.

Environmental Manager, Joni Göös
Maintenance Manager, Jukka Myllykoski