[8.2.2021] Tietoturvaan liittyvä auditointi-ja sertifiointiprosessi

KUTSU TARJOUSKILPAILUUN

 

TIETOTURVAAN LIITTYVÄ AUDITOINTI- JA SERTIFIOINTIPROSESSI

 Oy Teboil Ab käynnistää tarjouskilpailun liittyen tietoturva-auditointi- ja sertifointiprosessiin sekä dokumentointiin. Tarkemmat lisätiedot esitetään virallisessa erikseen lähetettävässä tarjouspyyntömateriaalissa. Tarjouskilpailuun osallistuvan toimittajan tulee esitellä lyhyesti osaamistaan tietoturva-auditoinneista tarjouskilpailukutsuun vastatessaan.

 

Salassapitosopimus (NDA)

Tarjouskilpailuun osallistumisen edellytyksenä on, että toimittaja allekirjoittaa liitteenä olevan salassapitospimuksen (NDA) ja palauttaa skannatun version 9.3.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen: ittender@teboil.fi .  Toimittajan tulee lähettää myös alkuperäinen salassapitosopimus (2 kopiota) osoitteeseen:

 

Oy Teboil Ab

IT/Tender

BOX 57

FIN-01511 VANTAA

 

Alustava aikataulu

 

Tarjouskilpailu ja neuvottelut:                                                                                     Helmikuu – Maaliskuu 2021

 

NDA palautetaan Oy Teboil Ab:lle

9.3.2021 (viimeistään)

Tarjouspyyntömateriaali

 

  • Virallinen tarjouspyyntö toimittajille

15.2.2021 (viimeistään)

  • Tarjoukset Oy Teboil Ab:lle

9.3.2021 klo 16.00 mennessä

  • Tarjouksien  esittely (tarvittaessa)

22.2.- 12.3.2021 (enimmillään 1 tunti)

  • Neuvottelut ja päätös

12.3 - 19.3.2021

Prosessin arvioitu aloituspäivä

1.6.2021

 

Toimittajan tulee noudattaa Oy Teboil Ab:n määrittämää aikataulua. Aikataulusta poikkeaminen voi aiheuttaa tarjouksen hylkäämisen.

 

Lisätiedot

Kaikki lisäkysymykset tulee lähettää osoitteeseen: ittender@teboil.fi . Viimeinen päivä kysymyksille on 8.3.2021.

 

Tarjouskilpailuun osallistuvien toimittajien tulee ilmoittaa virallinen sähköpostiosoite johon Oy Teboil Ab lähettää tarjouspyyntömateriaalin.  

 

Oy Teboil Ab 

IT

 Minna Aro

 

Liite NDA agreement