[9.1.2019] Automaatin hoitopalvelut Raumalla / automate operator services

Oy Teboil Ab pyytää tarjouksia Teboil Express -automaattiaseman hoitopalveluista Raumalla.

Teboil-automaattiasemalla päivittäin hoidettavat tehtävät:

 • Automaattiaseman ympäristön tulee olla kokonaisuudessaan siisti. Tähän sisältyy mm.irtoroskien poisto ja roska-astioiden tyhjennykset. Jakelumittari tulee puhdistaa ja varoitus-/turvamerkinnät tarkistetaan.

Automaattiin ja jakelulaitteisiin liittyvät tehtävät

 • Jakelulaitteiden tarkistus (mm. letkujen ja pistoolien liitoskohtien tarkkailu mahdollisten vuotojen varalta)
 • Maksuautomaatin kuittinauhojen tarkistus ja lisääminen
 • Jos asemalla on paperitelineet, niihin lisätään käsipyyhepaperia.
 • Hoitopalkkioon sisältyy kiinteästi lumityöt, liukkauden torjunta ja tarvittava hiekoituksen poisto asianmukaisesti
 • Viheralueiden hoito
 • Istutusten hoito
 • Muut ohjekirjassa mainitut tehtävät


Automaatin lähiosoite: Papinhaankatu 7, 26100 Rauma

Tiedustelut sekä tarjoukset kirjallisesti 8.2.2019 mennessä osoitteeseen retail.tenders@teboil.fi

Automate operator services

Oy  Teboil Ab is asking offers for operator services for Express-automate station in Rauma.

Daily handled operations on Teboil’s automatic station:

 • Surroundings of the automatic station should be generally clean. This includes among other things removal of litter and dumping of litter bins. The fuel pump should be cleaned and warning-/safety signs should be checked.

 Operations related to automatic station and fuel distribution equipment:

 • Check of distribution equipment (among other things check hoses’ and nozzles’ junctions for possible leaks)
 • Check of OPT’s receipt paper rolls and replacement
 • Replacement of paper towels in paper towel holders, if there are such
 • Snow removal, Antiskid and yard cleaning  should be included to operator commission
 • Maintenance of green areas
 • Plant treatment
 • Other operations mentioned in operator’s manual                                           


Automate's address: Papinhaankatu 7, 26100 Rauma

Inquiries and offers in writing by 8.2.2019 to retail.tenders@teboil.fi