Teboil ja Laurea avainkumppaneiksi

Korkeakouluyhteistyö merkitsee Teboilille uusia mahdollisuuksia ja kykyä kehittyä.

Teboil ja Laurea-ammattikorkeakoulu ovat sopineet avainkumppanuudesta. Teboil näkee avainkumppanuuden tuovan yritykselle uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia sekä kykyä kehittyä.

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt kertoo, että Teboililla ollaan kiinnostuneita Laurean kaltaisten ammattikorkeakoulujen toiminnasta ja halutaan omalta osaltaan tukea sitä. 

"Kunnioitamme ja arvostamme suomalaisen koulutuksen tasoa", Flyckt kommentoi.

Mahdollisuuksia onkin monialaiseen yhteistyöhön, esimerkiksi liiketalouden ja turvallisuusalan, mutta myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

"Haluamme löytää tulevia työelämän osaajia, jotka tuovat meille uutta näkökulmaa. Meillä on tilaa uusille innovaatioille ja mahdollisuus näyttää kykynsä", Flyckt kertoo.

Avainkumppanuuden myötä suunnitteilla on yhteistyötä sekä erilaisten opiskelijaprojektien että rekrytoinnin saralla. Suunnitelmissa on käynnistää konkreettisia projekteja jo syksyllä. Toni Flycktin mukaan projektien tavoitteena on vastavuoroinen kehitys ja oppiminen:

"Tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden itsensä monipuoliseen kehittämiseen ja haluamme aidosti löytää uusia kykyjä, jotka auttavat Teboilia kehittymään ja oppimaan uutta."