[22.9] Automaatinhoitopalvelut Tampereella

Oy Teboil Ab pyytää tarjouksia   Tampere Sammonkadun automaattiaseman hoitopalveluista.

Teboil-automaattiasemalla päivittäin hoidettavat tehtävät:

 • Automaattiaseman ympäristön tulee olla kokonaisuudessaan siisti. Tähän sisältyy mm. irtoroskien poisto ja roska-astioiden tyhjennykset. Jakelumittari tulee puhdistaa ja varoitus-/turvamerkinnät tarkistetaan.

Automaattiin ja jakelulaitteisiin liittyvät tehtävät

 • Jakelulaitteiden tarkistus (mm. letkujen ja pistoolien liitoskohtien tarkkailu mahdollisten vuotojen varalta).
 • Maksuautomaatin kuittinauhojen tarkistus ja lisääminen
 • Käsipyyhepaperin lisääminen paperitelineisiin
 • Hoitopalkkioon sisältyy kiinteästi lumityöt, liukkauden torjunta ja tarvittava hiekoituksen poisto asianmukaisesti.
 • Hoitajalla tulee olla suoritettuna alkusammutuskoulutus

Hinnoitteluun liittyvät tehtävät

 • Kilpailijoiden hinnat ilmoitetaan erikseen määritetyllä tavalla
 • Hinnat vaihdettava tienvarsimainokseen
 • Hintamuutokset manuaalisesti tarvittaessa

Rahan käsittely

 • Käteinen raha tyhjennetään automaatista ja toimitetaan jatkokäsittelyyn erikseen määrätyllä tavalla.
 • Muut ohjekirjassa mainitut tehtävät

Hoitotyö alkaa mahdollisimman pian.

Tiedustelut sekä tarjoukset kirjallisesti 22.10.2020 mennessä osoitteeseen retail.tenders@teboil.fi    

Automate operator services

Oy Teboil Ab is asking offers for operator services for automate station in Tampere.

Daily handled operations on Teboil’s automatic station:

 • Surroundings of the automatic station should be generally clean. This includes among other things removal of litter and dumping of litter bins. The fuel pump should be cleaned and warning-/safety signs should be checked.

 Operations related to automatic station and fuel distribution equipment:

 • Check of distribution equipment (among other things check hoses’ and nozzles’ junctions for possible leaks).
 • Check of OPT’s receipt paper rolls and replacement.
 • Replacement of paper towels in paper towel holders, if there are such.
 • Snow removal, Antiskid and yard cleaning should be included to operator commission.
 • The operator must have pre-fire training.

Operations related to pricing

 • Competitors' prices are informed according to the separately specified way.
 • Check of the price pylon’s functionality.
 • Manual price changes if needed.

Cash handling

 • Cash is emptied from the automatic station and is delivered for further processing according to the separately specified way.

Operator services should begin as soon as possible.

Inquiries and offers in writing by 22th October 2020 to retail.tenders@teboil.fi