[4.3.2019] Automaatin hoitopalvelut Espoossa / Automate operator services

Oy Teboil Ab pyytää tarjouksia automaatinhoitopalveluista Espoo Juvanmalmin D-automaatin hoidosta.

Teboil-automaattiasemalla päivittäin hoidettavat tehtävät:
 • Automaattiaseman ympäristön tulee olla kokonaisuudessaan siisti. Tähän sisältyy mm. irtoroskien poisto ja roska-astioiden tyhjennykset. Jakelumittari tulee puhdistaa ja varoitus-/turvamerkinnät tarkistetaan.

Automaattiin ja jakelulaitteisiin liittyvät tehtävät

 • Jakelulaitteiden tarkistus (mm. letkujen ja pistoolien liitoskohtien tarkkailu mahdollisten vuotojen varalta).
 • Maksuautomaatin kuittinauhojen tarkistus ja lisääminen
 • Jos asemalla on paperitelineet, niihin lisätään käsipyyhepaperia.
 • Hoitajalla tulee olla suoritettuna alkusammutuskoulutus
Teboil-automaattiasemalla tarvittaessa hoidettavat tehtävät:
 • Viheralueiden hoito
 • Istutusten hoito
 • Muut ohjekirjassa mainitut tehtävät

Katso tästä yksityiskohtaisemmat hoitovastuut >>

 

Hoitotyö alkaa 1.6.2019

Automaatin lähiosoite:

Espoo
Juvan Teollisuuskatu 10
02920 ESPOO

Tiedustelut sekä tarjoukset kirjallisesti 5.4.2019 mennessä osoitteeseen:

retail.tenders@teboil.fi  

 

 

Automate operator services

Oy Teboil Ab is asking offers for operator services for D-automate station in Espoo.

Daily handled operations on Teboil’s automatic station:
 • Surroundings of the automatic station should be generally clean. This includes among other things removal of litter and dumping of litter bins. The fuel pump should be cleaned and warning-/safety signs should be checked.

 Operations related to automatic station and fuel distribution equipment:

 • Check of distribution equipment (among other things check hoses’ and nozzles’ junctions for possible leaks)
 • Check of OPT’s receipt paper rolls and replacement
 • Replacement of paper towels in paper towel holders, if there are such
 • The operator must have pre-fire training
 • Maintenance of green areas
 • Plant treatment
 • Other operations mentioned in operator’s manual
Operations to be performed at Teboil automatic station if needed:                                                       

Operator services will begin in 1st of June 2019

 

Automate address:

Espoo
Juvan Teollisuuskatu 10
02920 ESPOO

Inquiries and offers in writing by 5th of April 2019 to retail.tenders@teboil.fi