[7.2.2019] Automaatin hoitopalvelut Taavetissa / Automate operator services

Oy Teboil Ab pyytää tarjouksia Luumäki Taavetin A-automaattiaseman hoitopalveluista.

Teboil-automaattiasemalla päivittäin hoidettavat tehtävät:

 • Automaattiaseman ympäristön tulee olla kokonaisuudessaan siisti. Tähän sisältyy mm. irtoroskien poisto ja roska-astioiden tyhjennykset. Jakelumittari tulee puhdistaa ja varoitus-/turvamerkinnät tarkistetaan.

Automaattiin ja jakelulaitteisiin liittyvät tehtävät

 • Jakelulaitteiden tarkistus (mm. letkujen ja pistoolien liitoskohtien tarkkailu mahdollisten vuotojen varalta).
 • Maksuautomaatin kuittinauhojen tarkistus ja lisääminen
 • Käsipyyhepaperin lisääminen paperitelineisiin
 • Hoitopalkkioon sisältyy kiinteästi lumityöt, liukkauden torjunta ja tarvittava hiekoituksen poisto asianmukaisesti.
 • Hoitajalla tulee olla suoritettuna alkusammutuskoulutus

Hinnoitteluun liittyvät tehtävät

 • Kilpailijoiden hinnat ilmoitetaan erikseen määritetyllä tavalla
 • Hinnat vaihdettava tienvarsimainokseen
 • Hintamuutokset manuaalisesti tarvittaessa

Rahan käsittely

 • Käteinen raha tyhjennetään automaatista ja toimitetaan jatkokäsittelyyn erikseen määrätyllä tavalla.
 • Muut ohjekirjassa mainitut tehtävät

Katso tästä yksityiskohtaisemmat hoitovastuut >>

Hoitotyö alkaa mahdollisimman pian.

Automaattiaseman osoite: Linnalantie 69, 54500 Luumäki

Tiedustelut sekä tarjoukset kirjallisesti 9.3.2019 mennessä osoitteeseen retail.tenders@teboil.fi    

Automate operator services

Oy  Teboil Ab is asking offers for operator services for A automate station in Luumäki Taavetti.

Daily handled operations on Teboil’s automatic station:

 • Surroundings of the automatic station should be generally clean. This includes among other things removal of litter and dumping of litter bins. The fuel pump should be cleaned and warning-/safety signs should be checked.

 Operations related to automatic station and fuel distribution equipment:

 • Check of distribution equipment (among other things check hoses’ and nozzles’ junctions for possible leaks).
 • Check of OPT’s receipt paper rolls and replacement.
 • Replacement of paper towels in paper towel holders, if there are such.
 • Snow removal, Antiskid and yard cleaning should be included to operator commission.
 • The operator must have pre-fire training.

Operations related to pricing

 • Competitors' prices are informed according to the separately specified way.
 • Check of the price pylon’s functionality.
 • Manual price changes if needed.

Cash handling

 • Cash is emptied from the automatic station and is delivered for further processing according to the separately specified way.

Operator services should begin as soon as possible.

Automate's address: Linnalantie 69, 54500 Luumäki

Inquiries and offers in writing by 9th March 2019 to retail.tenders@teboil.fi