Urakoitsija jakeluaseman uudisrakentamiseen / Contractor for a fuel station rebuilding. Tarjoukset 19.10.2023 mennessä.

19.9.2023

Teboil hakee urakoitsijaa maanpäällisen jakeluaseman purku- ja uudisrakentamisprojektiin Turun alueella. Rakennuskohteen pohjaolosuhteet vaativat paalutuksen.

Lisätiedot ja tarjouspyyntömateriaali on pyydettäessä saatavilla ilmoittautumalla osoitteeseen TechDivTenders@teboil.fi viimeistään 19.10.2023.

Rakennuttajapäällikkö
Timo Tapani
timo.tapani@teboil.fi

CONTRACTOR FOR A FUEL STATION REBUILDING

Teboil is looking for a contractor for above ground fuel station demolition and rebuilding project in Turku area. The ground conditions of the construction site require piling.

Additional information and materials will be available upon request by registering to TechDivTenders@teboil.fi at the latest 19.10.2023.

Construction Manager
Timo Tapani
timo.tapani@teboil.fi