Ympäristötoimittaja / Environmental service company. Tarjoukset 26.7.2024 mennessä

26.6.2024

Teboil aloittaa öljyterminaalin purkuprojektin ja hakee ympäristötoimittajaa, joka suorittaa maatutkimuksen, laatii PIMA-ilmoituksen ympäristöviranomaisille sekä kehittää PIMAn kunnostussuunnitelman In-Situ-menetelmällä.

Lisätiedot ja tarjouspyyntömateriaali ovat pyydettäessä saatavissa ilmoittautumalla osoitteeseen TechDivTenders@teboil.fi viimeistään 26.7.2024.

Head of HSE Group
Denis Vlasov
denis.vlasov@teboil.fi

environmental service company for project

Teboil is starting a demolition project for an oil terminal and is looking for an environmental service company to conduct a soil investigation, submit a notification to environmental authorities, and develop a soil remediation program that includes the In-Situ remediation method.

Further information and tender materials are available on request by contacting TechDivTenders@teboil.fi latest on July 26th 2024.

Head of HSE Group
Denis Vlasov
denis.vlasov@teboil.fi