Vastuullisuus

Teboil on tärkeä toimija suomalaisessa energiamarkkinassa. Huolehdimme omalta osaltamme yhteiskunnan toimivuudesta tarjoamalla maanlaajuisen polttoaineen myyntiverkoston kaupunkien keskustoista harvaanasutulle maaseudulle. Lisäksi toimittamiamme öljytuotteita käytetään tavaroiden ja ihmisten kuljettamiseen, lämmitysjärjestelmissä sekä eri tehtävissä maataloudessa, työmailla ja teollisuudessa.

Myymme pääosin kotimaisia öljytuotteita, joiden kuljetuksessa ja jakelussa noudatetaan maailman tarkimpiin lukeutuvaa sääntelyä. Olemme polttoaineen jakelun ja myynnin ammattilaisia. On velvollisuutemme ja kunnia-asiamme on huolehtia, että toimintamme toteutuu ympäristölle, asiakkaille ja työntekijöille sekä asemilla että suoratoimituksissa niin vastuullisesti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti kuin mahdollista.

MUUTOKSESSA MUKANA

llmastonmuutoksen hidastaminen edellyttää päästöjen vähentämistä ja merkittävää siirtymistä uusiutuvien energialähteiden käyttöön.  Myymme fossiilisten polttoaineiden lisäksi Green+ -dieseliä ja Green+ -polttoöljyä, jotka on valmistettu kokonaan uusiutuvista raaka-aineista.

Biovelvoitteella edistetään biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä bensiinin ja dieselöljyn korvaamiseksi. Toteutamme jakeluvelvoitetta lainsäädösten mukaisesti, joka nousee vuosittain ollen 30 % vuonna 2029.

Tuemme kotimaista uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa ja pyrimme käyttämään niitä niin paljon kuin on saatavilla. Tutkimme jatkuvasti myös muita vaihtoehtoisia energiamuotoja ja valmistaudumme vastaamaan monipuolistuvaan kysyntään.

Vastuullisuus on meille turvallisuutta asemilla ja kuljetusketjussa sekä työntekijöistämme huolehtimista. Järjestämme koulutusta muun muassa kemikaalien turvallisessa käsittelyssä, alkusammutuksessa ja paloturvallisuudessa ja pyrimme ehkäisemään ympäristövahinkoja sekä työtapaturmia eri sidosryhmien kanssa jatkuvassa vuoropuhelussa. Turvallisuus ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy ovat kaiken toimintamme ytimessä.

Vastuullisuus työmaillamme

Palvelevat huoltoasemamme ovat kauppiasvetoisia yksityisiä yrityksiä. Kun uusi huoltoasema rakennetaan tai vanha puretaan, vastaamme työmaasta emoyhtiön roolissa.

Lue lisää

Vastuullisuus asemillamme

Oy Teboil Ab on polttoaineen myyjä ja jakelija. Velvollisuutemme on huolehtia, että myynti ja palvelu asemilla on turvallista asiakkaalle ja ympäristölle.

Lue lisää

Vastuullisuus työnantajana

Palveluksessamme työskentelee noin 200 eri alan asiantuntijaa. Ketjuumme kuuluu 400 polttoaineen myyntipistettä, joista 100 on palvelevaa huoltoasemaa. Asemilla työskentelee 900 henkilöä, joiden työnantajina toimivat itsenäiset yrittäjät.

Lue lisää