Vastuullisuus asemillamme

Oy Teboil Ab on polttoaineen myyjä ja jakelija. Velvollisuutemme on huolehtia, että myynti ja palvelu asemilla on turvallista asiakkaalle ja ympäristölle.

Haluamme olla varmoja siitä, että kohteissamme ei ole työturvallisuus- eikä ympäristöriskejä. Yli 400 asemallamme tehdään sen vuoksi jatkuvaa riskiarviointia, joka on tärkeää ennaltaehkäisevää vastuullisuustyötä. Meille ei ole olemassa "pikkuasioita" ympäristö- ja turvallisuusasioihin liittyen, vaan kaikki asiat ovat tärkeitä, koska pienestä asiasta voi tulla suuri vahinko.

Huoltoasemamme toimivat itsenäisinä yrityksinä, mutta emoyhtiön roolissa ohjeistamme kaikki asemilla toimivat kauppiaat, asemanhoitajat, urakoitsijat ja alihankkijat toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan tarkasti Teboilin turvallisuus- ja ympäristöpolitiikkaa. Järjestämme koulutusta muun muassa kemikaalien turvallisessa käsittelyssä, alkusammutuksessa ja paloturvallisuudessa. Käymme eri viranomaisten, urakoitsijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua, jonka tavoitteena on turvallinen asiointi huoltoasemalla ja ympäristövahinkojen sekä työtapaturmien ennaltaehkäisy.

Säännelty toimiala

Polttoaineen jakelu on yhteiskunnan voimakkaimmin säänneltyjä toimialoja. Lähes jokainen yksityiskohta huoltoasemalla on säädelty kaasugrilleihin tarkoitetun nestekaasun säilytyspaikasta autopesuhallien jätevesiin. Viranomaiset tarkastavat asemia säännöllisesti ja toimivat yhteistyökumppaneinamme turvallisessa polttoaineen myynnissä ja jakelussa. Olemme myös olleet mukana laatimassa viranomaisille tarkoitettua koulutusmateriaalia huoltoasemien ympäristö- ja palotarkastuksista sekä ympäristölupien päivittämisen ohjeistusta.

Turvallisuus on meille tärkeää, joten toivomme palautetta myös asiakkailta. Mikäli huomaat asemillamme jotain tavallisuudesta poikkeavaa, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme. Vioista ja puutteista voi ilmoittaa numeroon: 020 4700 444. Kaikilta asemiltamme löytyvät asiakaspalvelun yhteystiedot. Maksupäätteessä on automaattien vikailmoituksen maksuton numero: 0800 133 255 (24h).