Polttoaineveroihin korotuksia vuoden 2016 alusta

Hallitus esittää polttoaineverojen korottamista 1.1.2016 alkaen. Korotus koskee tällä kertaa lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa. Tuotteet ovat kevyt polttoöljy ja raskas polttoöljy.

Aivan uutena on tulossa vero myös nestekaasulle. Nestekaasusta ei tällä hetkellä kanneta valmisteveroa, mutta sen verovapaus päättyy vuoden 2016 alusta nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain 378/2015 mukaisesti. Nestekaasun vero määräytyy samoilla perusteilla kuin muilla fossiilisilla lämmityspolttoaineilla.

Korotukset tuotekohtaisesti:

  • Kevyt polttoöljy: +2,66 senttiä/litra + arvonlisävero eli yhteensä 3,3 senttiä/litra
  • Raskas polttoöljy: +3,24 senttiä/kilo + arvonlisävero eli yhteensä 4,0 senttiä/kilo
  • Nestekaasu: vero yhteensä 24,93 senttiä/kilo + arvonlisävero eli yhteensä 30,9 senttiä/kilo

 

 

Verotaso ennen korotusta

Korotuksen jälkeen

Veronkorotus

 

Yleinen

CHP

Yleinen

CHP

Yleinen

CHP

Kevyt polttoöljy rikitön snt/l

18,74

12,87

21,40

14,20

14 %

10 %

Raskas polttoöljy snt/kg

22,12

15,00

25,36

16,61

15 %

11 %

Nestekaasu snt/kg

21,91

15,26

24,93

16,77

14 %

10 %


Vero määräytyy toimituspäivän mukaan.

Haluttaessa varmistaa polttoöljyjen toimitukset tämän vuoden puolella kehotamme tilaamaan mahdolliset täydennysmäärät hyvissä ajoin, mieluiten jo marraskuun puolella. Vuoden lopulla on odotettavissa toimitusruuhkaa veron korotuksesta johtuen. Keskelle viikkoa ajoittuvat joulun pyhät pienentävät toimituspäivien määrää, joten sekin rajoittaa toimitusmahdollisuuksia.


Lisätietoa hallituksen esityksestä >>