Nestekaasu muuttui verolliseksi polttoaineeksi 1.1.2016

Lakia nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) muutetaan 1.1.2016 voimaan tulleella lainmuutoksella (378/2015) siten, että nestekaasun verottomuus poistuu. Muutoksen johdosta moottori- ja lämmityskäyttöön käytettävästä nestekaasusta kannetaan muiden lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden tapaan nestekaasun energiasisältöön perustuva energiasisältövero ja poltosta syntyvän hiilidioksidin ominaispäästöön perustuva hiilidioksidivero.  Muutos ei koske enintään 1 000 gramman vähittäismyyntipakkauksissa olevaa nestekaasua, joka säilyy verottomana.

Nestekaasun käyttötarkoitus on ratkaisevaa sen verottamisen kannalta.  Nestekaasun käyttö muun muassa tilojen lämmityksessä, elintarviketeollisuudessa esilämmitys- ja paistouuneissa sekä trukkien ja työkoneiden polttoaineena on lainmuutoksen voimaantultua verollista. Myös nestekaasun pullotuslaitoksella niin yritys- kuin kotitalouskäyttöönkin pullotettu kaasu on aina verollista edellä tarkoitettuja pieniä pakkauksia lukuun ottamatta.  Nestekaasun verottomuudesta säädetään muiden nestemäisten polttoaineiden tavoin polttoaineverolain (1472/1994) 9 §:ssä. Nestekaasu on muun muassa verotonta, jos sitä käytetään teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. Nestekaasun käytön verottomuus toteutetaan muiden polttoaineiden tavoin joko veroilmoitusmenettelyssä tai palautusmenettelyssä. Pullokaasua käyttävän yrityksen osalta mahdollinen verottomuus tulee aina toteutettavaksi veronpalautuksena. 

1.1.2016 alkaen Teboil lisää aina pullokaasujen hintaan nestekaasun valmisteveron, joka viimeisimmän esityksen mukaan on 24,93 snt/kg (alv 0 %). Nestekaasun valmistevero 2016 määräytyy esityksen mukaan seuraavasti:

  • Energiasisältövero 8,50 snt/kg alv 0 %
  • Hiilidioksidivero 16,32 snt/kg alv 0 %
  • Huoltovarmuusmaksu 0,11 snt/kg alv 0 %

 

Lisätietoja: 
Valmisteveroneuvonta, p. 0295 52321, tai sähköpostitse valmisteveroneuvonta(at)tulli.fi

Lähde: www.tulli.fi