Öljytuotteiden kokonaiskulutus väheni viime vuonna - Teboil nosti markkinaosuuksiaan

Öljytuotteita myytiin viime vuonna kotimaahan yhteensä 7,7 miljoonaa tonnia, ilmenee Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastosta. Määrä on 1,2 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kokonaiskulutuksen vähenemisestä huolimatta Teboil pystyi vuonna 2015 nostamaan markkinaosuuksiaan lähes kaikissa öljytuotteissa, kokonaismarkkinaosuuden noustessa 1,1 prosenttiyksikköä 27,1 prosenttiin. Bensiinissä Teboilin markkinaosuus nousi 0,4 prosenttiyksikköä 17,3 prosenttiin. Dieselissä markkinaosuutemme nousi 0,9 prosenttiyksikköä 27,9 prosenttiin. Nestekaasun myynnissä teimme kaikkien aikojen myyntiennätyksen ja markkinaosuutemme nousi 1,2 prosenttiyksikköä 20,9 prosenttiin. Kevyessä polttoöljyssä Teboilin markkinaosuus nousi peräti 3,4 prosenttiyksikköä uuteen ennätykseemme, 38,8 prosenttiin! Sen sijaan raskaassa polttoöljyssä markkinaosuutemme laski 48,6 prosenttiin, ja myös voiteluainemyynnin tiukassa hintakilpailutilanteessa menetimme hieman markkinaosuuttamme päätyen 27,4 prosenttiin.

Bensiinin kulutus laskee, dieselin kasvaa

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä kertoo, että bensiinin kulutus on jo pitkään ollut laskusuunnassa, kun energiatehokkuutta lisäävä tekninen kehitys pienentää autojen polttoaineenkulutusta ja autoverotus kannustaa hankkimaan vähän polttoainetta kuluttavia autoja. Vuonna 2015 moottoribensiiniä myytiin kaksi miljardia litraa, mikä on 1,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Dieselöljyä puolestaan myytiin viime vuonna vajaat kolme miljardia litraa, mikä on 1,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Dieselkäyttöisten henkilöautojen määrä kasvoi viime vuonna Trafin tilastojen mukaan 4,4 prosenttia, mutta dieselin merkittävin käyttökohde ovat kuitenkin elinkeinoelämän kuljetukset.

Öljyn kulutus öljylämmityksessä vähentynyt

Kevyttä polttoöljyä myytiin vuonna 2015 lähes 1,8 miljardia litraa. Tämä oli 1,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvun arvioidaan pääosin tulevan maatalouden viljankuivauksen käyttämästä polttoaineesta johtuen kesän kylvöjen myöhästymisestä. Lähes 70 prosenttia kevyestä polttoöljystä kulutetaan maa- ja metsätalouden koneissa ja laitteissa, rakennustoiminnassa ja teollisuudessa.

Vain noin kolmasosa kevyestä polttoöljystä käytetään rakennusten lämmityksessä, ja öljylämmityksessä öljyn kulutus jatkaa pienentymistä järjestelmien energiatehokkuuden parantuessa vuosi vuodelta.

Pääosin teollisuudessa käytettävää raskasta polttoöljyä myytiin viime vuonna noin 404 000 tonnia, mikä on runsaat kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.


Lähde: Öljy- ja biopolttoaineala ry

Lisätietoa öljytuotteiden myynnistä Suomessa: http://www.oil.fi/fi/3-suomen-oljymarkkinat

Lisätietoja Teboilista: viestintäpäällikkö Ulla Perasto, puh. 020 470 0209, ulla.perasto@teboil.fi